درباره ما

سام سازه آتیه پایدار یک مجموعه خلاق در صنعت ساخت و ساز است که فعالیت خود را در سال 1398 آغاز نمود .

فعالیت این مجموعه به عنوان یک پیمانکار عمومی در زمینه تامین مالی ، طراحی صنعتی ، تدارکات و اجرای پروژه های مختلف ساختمانی ، عمرانی و صنعتی است .

این مجموعه در کارنامه خود پروژه های بزرگی از جمله سرزمین گوشت پارسیان  ، مجتمع شیر و گوشت دامدشت ساوه و شهر پروتئین میهن را دارد  و در حال حاضر در فاز توسعه این شهرک های صنعتی است .